top of page

EEN GEHEIM GENOOTSCHAP....

1

Onbekend..

Veel mensen zien de Vrijmetselarij als een religieus aandoende groepering, een vage, geheimzinnige sekte, die elkaar vooruit helpt in de wereld en iets weg heeft van studentenclubjes voor volwassenen.

 

Er is zo weinig over ze bekend, dat eigenlijk alleen vooroordelen de ronde doen.

4

Geheim​

Maar waarom dan een geheim genootschap? 

Omdat de weg die te gaan is een moeilijke is kan dit beter per onderdeel aangegaan worden.

Wanneer het einddoel al van te voren bekend is dan staat de reis alleen nog in het teken van dit einddoel.


Echter wanneer enkel de tussenstop gegeven is krijgt een ieder de mogelijkheid zich hierop te richten. Pas wanneer dit bereikt is wordt het volgende deel geopenbaard.

2

Illuminati 

En ook de Tempeliers worden vaak in verbinding gebracht met de Vrijmetselarij. Onterecht natuurlijk, maar veel symbolen zijn herkenbaar. 

Films en media spelen graag in op de geheimzinnigheid van de Vrijmetselarij. 

Waarom is er eigenlijk een geheim van de Vrijmetselarij?

5

Vertrouwd

Daarnaast biedt de Vrijmetselarij een unieke omgeving voor zelfontplooiing én om jezelf te zijn.

Omdat alles wat in de Loge besproken is geheim blijft tussen de Broeders is het mogelijk jezelf uit te spreken en visies, ervaringen en gevoelens te delen en te uiten zonder angst voor negatieve reactie.

Binnen de Loge zijn discussies en negatieve reactie niet toegestaan, wij zijn allen samen om van elkaar te leren. Ook, of juist vooral, wanneer wij het niet met elkaar eens zijn. Wij noemen dit compareren.

3

Elite 

De Vrijmetselarij kent een lang en intensief toelatingsproces. Dit heeft geleid tot het idee dat het een club is die alleen toegankelijk is voor de Elite. Niets is minder waar.

 

Het doel van het proces is bedoeld om te beoordelen of de Kandidaat werkelijk nastreeft het doel van de Vrijmetselaar te behalen. Dit doel in zichzelf vergt veel van de persoon. Dit wordt serieus gedaan en gaat dus niet over één nacht ijs. Dit staat los van leeftijd, afkomst of positie in de maatschappij. 

6

Vereniging

Tenslotte is onze Loge, net als elke andere Loge in Nederland een gewone vereniging, ingeschreven onder de KvK.

 

Compleet met contributie, Algemene Ledenvergaderingen en statuten.

 

Onze koepel de Orde der Vrijmetselaren is zelfs de oudste vereniging van Nederland.

bottom of page